Trwa wczytywanie produktów

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Uwagi ogólne dotyczące ochrony danych osobowych w Segregatory24

Dokonując zakupów w naszym sklepie internetowym, możecie być Państwo pewni, że Wasze dane osobowe są bezpieczne. Wszystkie udostępnione nam dane osobowe – w tym nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefoniczne - traktujemy poufnie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Serwisy internetowe zarządzane przez firmę Segregatory24 są odpowiednio zabezpieczone zarówno pod względem technologicznym, jak i organizacyjnym przed stratą, zniszczeniem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zawładnięciem danych osobowych przez osoby niepowołane. Z tego względu dostęp do konta klienta jest możliwy dopiero po wprowadzeniu unikalnego hasła. Użytkownik powinien zawsze traktować poufnie informacje umożliwiające dostęp do systemu Segregatory24, przy czym firma Segregatory24 nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawione ujawnienie hasła osobie trzeciej przez Klienta.

Informacje podstawowe dla klienta dotyczące przechowywania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Segregatory24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 6 83-020 Cedry Wielkie.

2. Państwa dane osobowe zbierane są w celu realizacji transakcji i korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez firmę Segregatory24. W przypadku zamiaru skorzystania przez klienta z możliwości dokonania zakupów z odroczonym terminem płatności za zakupy zakres zbieranych danych osobowych może obejmować dane pozwalające na ocenę wypłacalności klienta i na oszacowanie ryzyka niewykonania zapłaty.

3. Państwa dane zbierane są także do celów marketingowych firmy Segregatory24. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane dla celów marketingowych firmom powiązanym z Segregatory24. W trakcie składania pierwszego zamówienia zostaną Państwo zapytani o zgodę na udostępnienie danych osobowych dla celów marketingowych firmy Segregatory24 oraz udostępnienia ich firmom powiązanym z Segregatory24 dla celów marketingowych.

4. Udostępnienie Segregatory24 przez Państwa wszelkich danych osobowych jest dobrowolne i mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. W trakcie procesu realizacji zamówienia Państwa dane osobowe są przekazywane przez Internet w postaci zaszyfrowanej.

6. Firma Segregatory24 nie przechowuje danych kart kredytowych, są one pobierane i przetwarzane bezpośrednio przez nasz bank obsługujący realizację płatności.

7. Państwa dane osobowe przekazywane są firmie transportowej, która została upoważniona przez Segregatory24 do realizacji dostaw, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi dostawy. Także wówczas firma Segregatory24 oraz upoważniony przez nas usługodawca chronią i troszczą się o Państwa dane.

8.Firma Segregatory24 przekazuje dane osobowe osobom trzecim tylko w przypadkach prawem przewidzianych podmiotom upoważnionym do żądania ich udzielenia.

Konkursy

Firma Segregatory24 przekazuje Państwa dane do firm działających w sektorze usług w ramach działań mających na celu promocję sprzedaży, takich jak np. konkursy. W trakcie składania pierwszego zamówienia zostaną Państwo zapytani o zgodę na udostępnienie danych osobowych dla celów marketingowych. Państwa dane są przy tym przetwarzane poufnie i tylko w wymaganym zakresie przekazywane wybranym partnerom, którzy rejestrują je wyłącznie w celu realizacji odnośnej usługi.

„Cookies"

Firma Segregatory24 wykorzystuje na niektórych swoich stronach internetowych, a także w sklepie internetowym tzw. "cookies" /"ciasteczka"/. Są to informacje identyfikujące zapisywane na twardych dyskach Państwa komputerów. W sklepie internetowym cookies potrzebne są do tego, aby podczas zakupów przechowywać zawartość koszyka. Cookie pozostaje na komputerze po zamknięciu przeglądarki. Podczas kolejnej wizyty w sklepie internetowym informacje przechowywane w Cookie mogą być ponownie odczytane.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przechowywanie plików „cookies” możecie dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Taka zmiana ustawień może jednak spowodować, że nie będziecie w stanie wykorzystywać w pełni wszystkich funkcjonalności strony internetowej zarządzanej przez Segregatory24.

Usuwanie i zmiana danych

Użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia nieodpłatnie informacji dotyczących przechowywanych danych osobowych. Ma także możliwość korygowania, blokowania lub usuwania swoich danych osobowych. Państwa zgoda na wykorzystywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez firmę Segregatory24 w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana w formie pisemnego powiadomienia, które należy wysłać pocztą na adres Segregatory24, ul. M. Płażyńskiego 6, 83-020, Cedry Wielkie lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@segregatory24.pl.

Po otrzymaniu powyższego powiadomienia odnośne dane będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia, a następnie niezwłocznie usuwane z bazy. Wysyłanie materiałów reklamowych włącznie z biuletynami informacyjnymi zostanie wstrzymane. Usunięcie Państwa danych na życzenie może zostać potwierdzone przez wysłanie odnośnego powiadomienia pocztą elektroniczną

Zmiany Polityki Prywatności

Jeśli firma Segregatory24 wprowadzi zmiany w zapisach dotyczących polityki prywatności i ochrony danych osobowych, zostaną one opublikowane na stronie internetowej tak, abyście mieli Państwo w każdej chwili wgląd w to, jakie dane są zbierane i jak są one wykorzystywane. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.